Forskningsprojekt

Här presenteras ett urval av alla de forskningsprojekt som pågår vid Uppsala universitet.

Du kan också söka bland alla forskningsprojekt vid Uppsala universitetet som finansieras av Vetenskapsrådet, Vinnova, Riksbankens Jubileumsfond, Formas och ytterligare ett antal finansiärer. 

Senast uppdaterad: 2023-04-20