PTSD Coach

PTSD Coach är en app som grundar sig på tidigare forskning och principer för kognitiv beteendeterapi (KBT). Appen består av information om:

  • vad PTSD är
  • hur man kan få hjälp
  • förslag på olika strategier man kan använda sig av för att hantera symtom på PTSD
  •  hur du kan följa utvecklingen av dina egna symtom över tid

Förhoppningen är att denna app kan vara ett komplement till en traditionell vård. Den kan användas självständigt för att få information, stöd och råd kring PTSD.

Dekorativ bild: huvud med kugghjul i gult,grönt,blått och rött

Vad handlar studien om?

Vi utvärderar om tillgång till appen PTSD Coach kan lindra ohälsa efter en allvarlig händelse. Genom den här studien vill vi underlätta människors möjlighet att komma i kontakt med information om vad posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är och ge stöd till personer som upplever symtom på PTSD. 

Kan jag vara med?

För att delta måste du ha fyllt 18 år, prata och förstå svenska. Du kan bo varsomhelst i Sverige. Du behöver ha upplevt en allvarlig eller potentiellt traumatisk händelse inom de senaste två åren (det vill säga en händelse som innebar faktiskt eller hotad livsfara, sexuellt övergrepp eller allvarlig fysisk skada för dig eller någon annan).

Självtest

Besvara frågorna i vårt självtest för att se om du kan delta i studien.

Anmälan till studien är avslutad

Vad krävs av mig?

Studien pågår under totalt 9 månader, och det tar uppskattningsvis 4 timmar att delta under dessa månader. När du får tillgång till appen behöver du inte följa ett särskilt program, utan får använda det på det sätt du själv vill. Att delta innebär att besvara enkäter online vid fyra tillfällen och att genomföra en intervju via telefon vid ett tillfälle med en av våra forskare. Under de första tre månaderna kommer du också att få besvara mycket korta frågor via din mobiltelefon om hur du upplever ditt mående och om du har använt någon strategi för att hantera svårigheter. Dessa frågor tar max en minut att besvara. 

Frivillighet 

Det är frivilligt att delta. Om du bestämmer dig för att delta men sedan ångrar dig, kan du när som helst under studiens gång kan dra tillbaka din medverkan utan närmare förklaring till varför. Du kan då också be att få uppgifterna om dig raderade. Att avbryta påverkar inte den hjälp, vård eller annan behandling du får.  

Ersättning

Som tack för ditt deltagande får du två biobiljetter efter att du fyllt i enkäten vid tre månader och två biobiljetter efter att du har fyllt i enkäten vid nio månader.

Risker och vinster med att delta

Att prata om en traumatisk händelse kan ibland upplevas som obehagligt. De allra flesta tycker dock att deltagande i sådana här studier känns meningsfullt och bidrar till en högre förståelse för sina egna reaktioner. Att använda appen är ingen behandling. Däremot kan det vara ett sätt att hantera svårigheter då de uppstår i vardagen. Om du upplever obehag eller är i behov av behandling har vi möjlighet att hänvisa dig vidare för att få ytterligare stöd. Genom att delta bidrar du till att hälso- och sjukvård bättre kan ta hand om och förstå människor som upplevt svåra händelser. 

Har du några frågor?

Om du har frågor rörande undersökningen kan du kontakta oss antingen per telefon, via e-post alternativt skriva till oss. Klicka här för att komma till kontaktuppgifter.