Resebidrag: XXIX International Congress of Psychology (ICP), Berlin, 20-25 juli 2008.

Tidsperiod: 2008-05-01 till 2008-08-31

Projektledare: Sofia Diamantopoulou

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Härmed ansöker jag resebidrag från FAS för att presentera forskningsresultat vid ”XXIX International Congress of Psychology (ICP)” i Berlin i sommar. Vid ICP ämnar jag presentara en poster med titel (eng.):”Prosociality does not moderate the relations between severe levels of psychopathic traits in children and poor parent-child relationships”. Posterbidraget är redan accepterat. Posterpresentationen baseras på ett forskningsprojekt som leds av Prof. Ann-Margret Rydell, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet och som är finansierat av FAS (d.nr 2003-0205). Detta FAS projekt täcker dock inte kostnader för deltagande vid ICP 2008.