Resebidrag: 36th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, Reykjavik, Iceland, 14-17 June 2008

Tidsperiod: 2008-06-01 till 2008-08-31

Projektledare: Mattias Rööst

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Syftet med resan är att presentera ett forskningsprojekt i posterform. Projektet med titeln Maternal mortality and near-miss morbidity in La Paz, Bolivia har antagits för poster och är en studie om förekomst av och socio-demografiska faktorer bakom mödradödlighet och livshotande sjuklighet i samband med graviditet och förlossning i Bolivia.