Resebidrag: The Fourth European Working Memory Workshop, Bristol (UK), sept 3-5, 2008

Tidsperiod: 2008-05-20 till 2008-09-30

Projektledare: Carin Tillman Marciszko

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Resan avser deltagande i konferensen, The Fourth European Working Memory Workshop, i Bristol under 3-5 september 2008. Denna konferens är en av få som fullständigt fokuserar på forskning kring arbetsminne (working memory). Det mänskliga arbetsminnet fungerar som ett mentalt ”workspace” där information från omvärlden kvarhålls i medvetandet under en kort stund för att möjliggöra kognitiv bearbetning av informationen. Studiet av arbetsminne utgör en mycket central del av kognitionspsykologin, då denna typ av minne är starkt relaterat till uppmärksamhet, och därför ligger till grund för många andra högt ordnade mentala processer, såsom intelligens. Den forskning som jag ämnar presentera på konferensen berör arbetsminnets utveckling under barndomen (6-16 år). Jag anser att min forskning skulle bidra med ett högst väsentligt utvecklingsperspektiv till denna konferens. Min avhandling berör generellt hur olika högt ordnade mentala funktioner fungerar hos barn, med mer specifik fokus på just arbetsminnessystemets struktur och funktion i relation till intellektuellt fungerande. Min disputation är planerad till oktober 2008, och jag anser att deltagande i denna konferens skulle förbereda mig inför min disputation på bästa sätt. Efter min disputation ska jag under ett år besöka en av de mest framstående vetenskapsmännen inom arbetsminnesforskningen, vid University of Colorado. Denna mycket specialiserade konferens skulle kunna ge mig än mer specialkunskaper inom ämnet inför denna post-doktorala vistelse. Det är också värt att nämna att flera mycket framstående forskare och teoretiker inom denna forskningsgren (t. ex. Michael Kane och Klaus Oberauer) kommer att delta i konferensen, vilket gör denna workshop till ett ypperligt tillfälle att knyta värdefulla internationella kontakter inför framtiden.