Resebidrag: The 8th Annual International Meeting for Autism Research (IMFAR) , Chicago, Illinois, USA, May 7-9, 2009.

Tidsperiod: 2009-03-26 till 2009-05-31

Projektledare: Terje Falck-Ytter

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Autism (och Autismspektrumstörningar) är genomgripande störningar i förmågan till socialt samspel och kommunikation som drabbar ca 0.7 procent av befolkningen. Sjukdomen kan innebära stort lidande för den drabbade och dens familj, och kräver dessutom stora samhällsinsatser. Man har visat att träning i förskoleåldern har positiva effekter, men det är svårt att diagnostisera autism i låg ålder. Detta gör att träningen ofta inte kommer igång före 3-4 års ålder. Vi undersöker möjligheten att diagnostisera autism via ögonrörelser. Vi visar förskolebarn med autism sociala scener (ansikten, handlingar, samspel osv.) på en datorskärm, samtidigt som vi mäter var barnen tittar (via såk. hornhinnespegling). I studien som jag vill presentera i Chicago i maj, har vi visat att metoden inte enbart kan förutsäga graden av symptom, den kan även skilja mellan olika typer av autism. Specifikt har vi visat att de barn med allvarliga emotionella svårigheter undviker att titta på ögonen, medan de med kommunikative svårigheter undviker att titta på munnen.Dessa fynd indikerar att mätning av ögonrörelser kan komma att fungera som differentialdiagnostisk instrument. Utveckling av metoden har därför stort värde.