Resebidrag: "15th World Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA) - The New World of Work, Organi...

Tidsperiod: 2009-06-01 till 2009-09-30

Projektledare: Andreas Dahlkvist

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Syftet med den resa som jag ansöker om medel för är att delta vid ”The 15th World Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA)” som är en världskongress för en av de största organisationerna för arbetsmarknadsforskning. Konferensen hålls i Sydney 24-27 augusti 2009 under temat ”The New World of Work, Organisation & Employment”. Baserat på en bedömning av nästan 500 abstracts har mitt konferenspapper blivit utvalt som ett av ungefär 130 bidrag som kommer att ges utrymme att muntligen presenteras och kommenteras under konferensen. Forskningsresultaten som kommer att presenteras baseras på det empiriska arbete som jag har utfört under arbetet med min doktorsavhandling, vilken är planerad att läggas fram i maj 2009. Min studie, som rör implementeringen av europeiska företagsråd i Sverige och den roll som det nationella medbestämmandesystemet har spelat i denna process, ska presenteras under ett av konferensens fem huvudteman, vilket benämns ”Institutions, processes and outcomes”. Mitt konferenspapper bidrar både till forskningen om europeiska företagsråd och den internationella forskningen om samspelet mellan nationella och internationella institutioner, vilket även kan kopplas till det konferenstema som jag ska medverka under. Konferensen innebär en unik möjlighet för mig som snart färdig doktor att föra ut mina forskningsresultat till en internationell publik och även knyta kontakter med utländska forskare verksamma inom samma område. Eftersom min heminstitutions ekonomi inte tillåter finansiering av konferensresor är jag dock hänvisad till att söka externa medel för att kunna genomföra denna konferensresa.