Resebidrag: the Second International Conference on Children, Youth & Families (Barcelona, 16-18th July 2009).

Tidsperiod: 2009-06-01 till 2009-07-31

Projektledare: Danielle Ekman Ladru, Danielle van der Burgt

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Syftet med resan är att åka på konferensen Children, Youth & Families för att presentera ett paper med titel "The neighbourhood and beyond. Swedish children's local social networks, activity spaces and spatial representations." Konferensen är den andra i en internationell konferensserie vars syfte är att öka dialogen mellan forskare från olika delar av världen och olika discipliner som verkar i fältet barns, ungas och familjers geografier. Forskningsfältet har har tidigare haft sin tyngdpunkt i framförallt den anglosaxiska världen men har på senare år fått ett stort internationellt uppsving. I Sverige finns väldigt få kulturgeografer med ett barn-, ungdoms-, familjeperspektiv varför det är mycket viktigt för mig att kunna åka på denna konferens. Jag deltog även i den första konferensen i serien med ett paper.