Datorutrustning för forskning vid LHC Utbetalning sker från andra dnr. Se beslut HS-RFI-2010-7 nedan

Projektledare: Tord Ekelöf

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Datorutrustning för forskning vid LHCUtbetalning sker från andra dnr. Se beslut HS-RFI-2010-7 nedan