Drift av datorutrustning för forskning vid LHC Utbetalning sker från andra dnr. Se Beslut HS-RFI-2010-7 nedan.

Projektledare: Tord Ekelöf

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Drift av datorutrustning för forskning vid LHCUtbetalning sker från andra dnr. Se Beslut HS-RFI-2010-7 nedan.