Resebidrag: SASE's 22nd Annual Meeting Temple University, Philadelphia, 24-26 juni 2010

Tidsperiod: 2010-05-01 till 2010-06-30

Projektledare: Roland Paulsen

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Enligt flera kvantitativa undersökningar spenderar kontorsanställda runt om i världen i genomsnitt 1,5-2,5 timmar per arbetsdag åt privata aktiviteter. I min forskning undersöker jag de organisatoriska betingelserna för detta fenomen, som jag kallar ”tomt arbete”, genom att intervjua kritiska fall, i det här fallet personer som ägnar mer än hälften av sin arbetstid åt privata aktiviteter. Ett fyrtiotal personer har intervjuats och resultatet har till viss del redan hunnit publiceras (se CV). Genom att delta i SASEs nästa årsmöte öppnas möjligheterna för att få nya teoretiska perspektiv på mitt empiriska material. Texten som jag avser presentera handlar om olika motivvokabulärer som de anställda använder sig av när de förklarar sin verksamhet. Några aktuella frågor som behandlas är huruvida man kan se de tomma arbetet som en individualisering av arbetsplatskamp som tidigare varit kollektiv, samt vilka organisatoriska faktorer som kan generera det tomma arbetet. Då den här forskningen är tämligen unik är jag säker på att kunna bidra till det internationella samtalet om det moderna arbetslivet och även vinna insikter för egen del som på sikt kan hjälpa mig i min forskning. Som det framgår av mitt CV (se ”third mission”) finns det dessutom ett stort allmänintresse i dessa frågor som därför förtjänar vidare utforskning.