Resebidrag: The International Forum on Quality and Safety in Health Care, Nice, Frankrike, 20-23 april 2010

Tidsperiod: 2010-04-01 till 2010-05-31

Projektledare: Annica Ernesäter

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

International Forum on Quality and Safety in Health Care arrangeras av the BMJ group. Konferensen är den största internationella konferensen inom området vårdkvalitet och är en mycket viktig mötesplats för forskare och kliniker med deltagare från mer än 70 länder. Som doktorand är det mycket viktigt att träffa andra forskare, dels för att ta del av forskningen men även för att skapa kontakter för framtida forskningsprojekt. Konferensen har accepterat mitt abstract för poster presentation, i konkurrens med över 2000 inskickade abstracts. Ett deltagande i konferensen skulle möjliggöra såväl spridning av studiens resultat såsom möjlighet till nya kontakter med aktiva forskare inom området patientsäkerhet.