Ansökan Swedish in-kind contribution to XFEL

Tidsperiod: 2011-01-01 till 2015-10-31

Projektledare: Janos Hajdu

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 11 024 000 SEK

Ansökan Swedish in-kind contribution to XFEL