Resebidrag: 2011 American Association for the Advancement of Curriculum Studies (AAACS) Annual Meeting, New Orleans, USA, Apr...

Tidsperiod: 2011-04-01 till 2011-05-31

Projektledare: Silvia Edling

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Förra året (2010) ansökte jag om medel för att kunna resa till konferensen AAACS som då hölls i Denver, Colorado. Jag fick lyckligtvis medel från Er för att kunna närvara på konferensen, men kunde tyvärr inte ta del av möjligheten pga en allvarlig hjärnskakning. Pengarna betalades därmed tillbaka. Min kollega läste upp mitt bidrag på konferensen och den fick ett mycket positivt bemötande och jag ser det som väldigt viktigt att få resa dit i år och knyta kontakter med forskare som har ett likartat intresse som jag. Huvudsyftet med denna ansökan är således att åter söka pengar för att kunna resa till och presentera ett paper på AAACS i New Orleans (USA) på AAACS-konferensen (The American Assosiation for the Advancement of Curriculum Studies). Delsyften med konferensen är att:- Använda konferensen som en hjälp med att utveckla konferensbidragen till artiklar samt skriva en projektansökan- Använda konferensen som en inspirationskälla för lärande om socialt våld på lärarutbildningen- Skapa ett nätverk med forskare som arbetar med likartade frågor som jag Mitt forskningsområde har stark anknytning till FAS, vilket betonas under rubriken ”Omsorg och sociala relationer”. Vad jag särskilt fäster uppmärksamheten på är hur man kan skapa ett lärandeklimat som skapar engagemang och intresse bland lärarstudenter att motverka ojämlika strukturer mellan kvinnor och män samt motverkar socialt våld i samhället i allmänhet. Denna ambition hänger nära samman med identitetsutveckling och sättet som ”sociala och etniska relationer” tar form i samhället”. (http://www.fas.se/sv/Forskningsomraden/Omsorg-och-sociala-relationer/). Vid behov kan rapport avläggas.mvhSilvia