Ersättning för uppdrag till beredningsgruppsordföranden Roland Roberts (Bg-3) RFI, för perioden 2011-04-01 -- 2011-12-31.

Tidsperiod: 2011-04-01 till 2011-12-31

Projektledare: Roland Roberts

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 112 500 SEK

Ersättning för uppdrag till beredningsgruppsordföranden Roland Roberts (Bg-3) RFI, för perioden 2011-04-01 -- 2011-12-31.