Resebidrag: 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, San Francisco, 21-25 juli 2012.

Tidsperiod: 2012-02-22 till 2012-07-31

Projektledare: Anette Löfström

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Syftet med resan är att diskutera gränsöverskridande kultur med andra forskare. Vad innebär egentligen gränsöverskridande kultur? När blir det gränsöverskridande? Inom forskningen används detta vanligvis när man forskar om olika länder. Jag vill dock applicera begreppet på den virtuella ledningsstrategi jag följer i min forskning inom ramen för det FAS-finansierade projektet "Virtuella samarbeten: ledning, drivkrafter och resultat" (dnr 2008-0377). När ledare på hög nivå kommunicerar virtuellt med chefer och medarbetare på olika nivåer och inom olika verksamheter i en stor organisation (Stockholm stad i denna forskning) så kan kommunikationen betraktas både som gränsöverskridande (arbetsplatskultur) och inomkulturell (organisation). Därmed finns det en kulturell komplexitet att beakta när man analyserar virtuell ledningsstrategi i en organisation. För att hantera denna komplexitet på ett berikande sätt krävs diskussioner med andra forskare. Min motivering att delta vid den konferens jag söker medel till är att det kommer att erbjudas goda möjligheter att föra dylika diskussioner vid denna konferens; vid min egen presentation såväl som vid andra seminarier och i mingelsituationer. Min andra motivering är att jag kan ges möjligheter att knyta långsiktiga kontakter med andra kulturforskare inom IT- såväl som inom organisationssektorn.