Resebidrag: Understanding Small Scale Enterprises (USE) Conference 2013, Nelson, Nya Zeeland, 19-22 februari 2013

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2013-02-28

Projektledare: Kristina Gunnarsson

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Deltagande i den internationella konferensen om hälsa och säkerhet i småföretag, USE 2013 19-22 februari 2013. Denna konferens är den andra internationella konferensen för forskare och praktiker inom småföretagsområdet. Den första hölls i Danmark 2009. Inom området hälsa och säkerhet i småföretag anordnas få konferenser trots att en stor del av arbetskraften både i Sverige och övriga världen finns i de mindre företagen. Konferensen ger möjlighet att träffa världsledande forskare och ta del av deras metoder och erfarenheter att förbättra hälsa, arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i de mindre företagen.På konferensen kommer jag att muntligt presentera vår undersökning om "Return to work in small enterprises". I vår studie har vi undersökt vilka erfarenheter arbetsgivare i små företag med upp till 30 anställda har av sjukskrivningsprocessen när någon anställd drabbas av längre tids sjukskrivning. De frågor vi studerade var hur kontakterna mellan den sjukskrivne och arbetsgivaren går till, hur arbetsgivaren ser på sitt eget ansvar i rehabiliteringsprocessen, vilka förväntningar arbetsgivaren har på samarbetet med Försäkringskassan samt hur samarbetet med företagshälsovården kan fungera. I årets budgetproposition har regeringen uppmärksammat vår studie i deras motivation att avsätta mer pengar till förbättringar inom området. Konferensen stöds av den internationella organisationen ICOH (Internationel Committee on Occupational Health) där jag är sekreterare i Scientific Committee on Occupational Health in Small Scale Enterprises. Kommittén kommer att anordna tre sessioner och en heldagsworkshop under konferensen.