Ersättning för uppdrag till beredningsgruppsordföranden Joakim Palme (Bg-5) RFI, för perioden 2012-01-01 -- 2012-12-31.

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2012-12-31

Projektledare: Joakim Palme

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 150 000 SEK

Ersättning för uppdrag till beredningsgruppsordföranden Joakim Palme (Bg-5) RFI, för perioden 2012-01-01 -- 2012-12-31.