Ersättning för Jörgen Hermanssons uppdrag som ledamot i Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap 2013 - 2015

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Jörgen Hermansson

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 225 000 SEK

Ersättning för Jörgen Hermanssons uppdrag som ledamot i Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap 2013 - 2015