Gästforskare: Segregationens dynamik och effekter. Inbjudan av prof. George Galster, Wayne State University, Detroit, för for...

Tidsperiod: 2013-04-01 till 2013-06-30

Projektledare: Roger Andersson

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Två av världens ledande segregationsforskare, ekonomen prof. George Galster från Wayne State University Detroit, och urbangeografen prof. Sako Musterd, Amsterdam, har båda möjlighet att förlägga ca 6 veckors forskningtid denna vår vid IBF. Båda har givit viktiga bidrag till forskningen om urban utveckling, segregation och inte minst grannskapseffekter och de har i samarbete med undertecknad publicerat en rad artiklar i ledande tidskrifter baserade på svensk empiri. IBF har via programanslaget (FAS Dnr 2009-0052) möjlighet att finansiera Musterds resa till och vistelse i Sverige men vi saknar möjlighet att finansiera Galsters resa samt uppehälle.Planen är att Galster i samarbete med Musterd och Andersson får tillfälle att skriva två artiklar samt att Fil dr Lina Hedman, som disputerade i december 2011, kan samförfatta en artikel med Galster. Samtliga tre artiklar kommer att baseras på svenska longitudinella individdata och behandla temat grannskapseffekter. Hedman och Galsters planerade paper kommer att fokusera på metodologiska frågor medan Galster, Musterd, Anderssons planerade papers empiriskt dels behandlar förekomsten av icke-linjära samband dels fokuserar på huruvida olika typer av bostadsområden erbjuder distinkt olika förutsättningar för nyinvandrares integrationsprocess. Alla tre är utvecklingar av tidigare publicerade/accepterade papers.Utöver forskningssamarbetet avser vi att arrangera en öppen föreläsning, där Galster presenterar sin nya mycket uppmärksammade bok om Detroits utveckling (Driving Detroit. The Quest for Respect in the Motor City (2012), University of Pennsylvania Press). Boken är en välgjord och spännande historisk och geografisk analys av Detroits utveckling under 200 år, med fokus på klass och ras i relation till arbete, boende och stadspolitik och –planering. Vi anordnar också en workshop kring temat grannskapseffekter, primärt riktad till doktorander och yngre forskare som intresserar sig för segregationens konsekvenser.