Resebidrag: till konferensen ”International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations” vid Charles Da...

Tidsperiod: 2013-05-01 till 2013-07-31

Projektledare: Monica Norberg

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Konferensen är en mötesplats för forskare och aktörer från hela världen kring mångfald, Mångfald innebär i det här sammanhanget alla människors olika likheter. Jag har tidigare deltagit i konferensen vid två tillfällen: i Belfast 2010 och i Kapstaden 2011. Vid båda tillfällena har jag fått kontakt med personer, och tillsammans har vi gjort olika studier kring mångfald och hur vi kan öka förståelsen för varandras olikheter. Till konferensen i Darwin kommer jag att presentera en del av min forskning, delaktighet och mångfald.