Resebidrag: 30th Annual Qualitative Analysis Conference to be held at Carleton University in Ottawa, Ontario, Canada, May 23 ...

Tidsperiod: 2013-05-01 till 2013-06-30

Projektledare: Lisa Salmosson

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Härmed söks resebidrag för att presentera på en kvalitativ forskarkonferens i Ottawa, Kanada. Inbjudningsbrev finns i projektbeskrivningen. Syftet med presentationen är att belysa vikten av att jämföra hur människors erfarenheter linkar och skiljer sig mellan olika välfärdstatliga kontexter. Jämförelsen på nationell nivå gör ofta men då ofta med kvantitativa metoder. Att jämföra hur människor upplevelser liknar och skiljer sig görs inte lika ofta. Under min vistelse i Ottawa jobbade vi med att ta fram en modell för hur dessa mer kvalitativa jämförelser skulle kunna göras och vi insåg att det inte fanns något ramverk för jämförelser inom den kvalitativa forskningen. Därför behövs detta metodologiska ramverk för att jämföra erfarenheter i olika välfärdskontexter presenterad och diskuterad i ett kvalitativt forskningsforum.