Resebidrag: konferensen 22nd Nordic Academy of Management Conference, University of Iceland, Reykjavik, 21-23 August 2013

Tidsperiod: 2013-06-01 till 2013-08-31

Projektledare: Jenny Helin

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Denna ansökan gäller finansiering för medverkan i konferensen 22nd Nordic Academy of Management Conference, University of Iceland, Reykjavik, 21-23 August 2013. Värdar för konferensen är The School of Business, University of Iceland. Detta är en viktig konferens för oss som är verksamma inom organisationsfältet i Norden då det är ett forum för oss att komma samman och diskutera vår forskning. Vi är fyra fyra stycken som har gått samman och fått ett ’track’ accepterat på den här konferensen. Vårt track heter “Writing novelty, novelty in writing: Reflecting and performing new ways of writing research”. Detta med skrivande av akademiska texter är en angelägen fråga, speciellt i tider då det ställs allt större press på oss att publicera oss. Jag har själv angagerat mig i frågor rörande akademiskt skrivande bland annat genom att blogga om det till exempel på Vetenskapsrådets tidning Curie, men även haft seminarier på temat. Här har vi har bjudit in till ett track för att diskutera akademiskt skrivande på olika sätt med fokus på hur man kan samskriva samt former för presentation av forskning. Jag kommer även själv att presentera under detta track.För mig som post doc känns det mycket angeläget att komma ut och träffa andra forskare, dels för att bygga nätverk, ta del av andras forskning och även få återkoppling på mitt eget arbete. Detta kommer även vara speciellt för oss som arrangerar tracket då vi får utöva den här formen av akademiskt ledarskap. Eftersom jag till vardags är verksam vid Högskolan på Gotland som ibland är något ’avsides’ så känns det extra viktigt att komma iväg på konferenser. Jag har ett post doc stipendium från Handelsbanken, ett så kallat Wallanderstipendium, men det täcker tyvärr inga konferenskostnader och Högskolan på Gotland har inte interna medel för detta.