Att framföra livets rytm - interpretation av tid i Olivier Messiaens orgelverk

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2016-12-31

Projektledare: Jonas Lundblad

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 550 000 SEK

Projektet utforskar med konstnärligt gestaltande metoder tidsgestaltning i Olivier Messiaens (1908-1992) orgelverk. Fokus ligger på det för orgelinstrumentet specifika problem som uppstår av radikalt skiftande framföranderum vid olika framföranden och undersöker vilken typ av parametrar en enskild interpret kan använda sig av vid adaptioner av enskilda verk i skiftande akustiska förhållanden. Projektet hävdar tesen att Messiaens orgelverk visar hur rumsliga förhållanden kan anses vara del av musikverks ontologiska förutsättningar, i detta fall primärt förhållanden i Trinitékyrkan i Paris där tonsättaren själv utarbetade och spelade in sina orgelverk. Teoretiskt sett söker projektet en dialog med den moderna filosofins (här representerad av Schelling, Bergson, Husserl och Deleuze) återkommande reflektioner kring musik som den konstform där människans subjektiva erfarenhet av tid kan påvisas och omgestaltas. Messiaen förklarade själv stukturerna i sin för samtiden rytmiskt radikala musik som ett försök att förändra människors tidserfarenhet och visa på sambandet mellan en subjektivitetens och en naturens kosmiska rytmer. I projektet studeras ett urval av hans verk som konstnärliga uttryck för olika teoretiska föreställningar om tidsgestaltning och frågan väcks hur interpretationen av dessa kan söka realisera ideal om förmedla en förtätad intensiv gestaltning av tid, i föreningen mellan rummets och individens parallella livsrytmer.