Anmälan om utnyttjande av återvändarbidrag för beviljade postdoktorsstipendier

Tidsperiod: 2014-02-21 till 2015-02-21

Projektledare: Magnus Wikberg

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 858 000 SEK

Anmälan om utnyttjande av återvändarbidrag för beviljade postdoktorsstipendier