ERA-NET NEURON Mental Disorders RDmaria aDBS

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2016-12-31

Projektledare: Åsa Mackenzie

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 327 920 SEK

ERA-NET NEURON Mental Disorders RDmaria aDBS