Bostadens betydelse för barnafödande, utbildning och arbete

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2017-12-31

Projektledare: Cecilia Enström öst

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 530 000 SEK

SammanfattningSyftet med detta projekt är att undersöka bostadens betydelse för barnafödande, utbildning och arbete. Tidigare forskning har funnit att svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden kan leda till försenat barnafödande, kan ha en negativ effekt på möjligheten att kunna utbilda sig där itbildning finns och att kunna få ett arbete där arbete finns. Orsakssambandet mellan bostad och barnafödande, utbildning och arbete är emellertid inte uppenbart. I detta projekt använder vi oss bland annat av data över hyresrätter som lottats ut i Stockholm under en tioårsperiod. Vi utnyttjar denna slumpmässiga fördelning av lägenheter i syfte att kunna uttala oss om orsakssambandet mellan dessa händelser och därmed bostadens betydelse för individers framtid.AVH, AMK