Effektiv och flexibel lågkostnads byggnadsintegrerad hybrid solcell/solfångare för miljövänliga byggnader

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2017-12-31

Projektledare: Erik Johansson

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 3 610 000 SEK

I projektet kommer vi att utveckla flexibla (böjliga) solceller/solfångare integrerade i material för tak och fasader på byggnader. Solcellerna baseras på material som nyligen har upptäckts ge högeffektiva solceller till låg kostnad. Vi undersöker nu dessa material i vår forskargrupp och utvecklar dem för ännu högre effektivitet och stabilitet. Vi kommer att använda enkla lösningsbaserade metoder för att tillverka solcellerna på flexibla substrat som t.ex. stål och plastfilmer. Solcellerna kommer att integreras i byggnadsmaterial som transporterar värme(förluster) från solcellerna till värmesystemet i byggnaden. Det byggnadsintegrerade solenergimaterialet kommer därför både att producera el och öka effektiviteten för värme- (eller varmvatten-) systemet i byggnaden. Vi kommer också att undersöka de fundamentala egenskaperna och processerna i solcellerna med avancerade metoder. Vi kommer att samarbeta med företag som är experter på att använda solceller för energibesparing i byggnader och experter på solcellsma