Resebidrag: ISA XVIII ISA World Congress of Sociology i Yokoyama 13-19 July 2014

Tidsperiod: 2014-07-01 till 2014-07-30

Projektledare: Lisa Salmosson

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Jag är färdig med min avhandling och ämnar disputera under senare delen av våren. Jag söker nu nya utmaningar och världskongressen är ett viktigt forum för mig då jag kan träffa professionsforskare från hela värden och skapa kontakter för framtida projekt och anställningar. Därför söker jag resebidrag från FORTE för att åka och presentera ett accepterat papper på ISA XVIII ISA World Congress of Sociology i Yokoyama 13-19 July 2014 med titeln: The Notions of Otherness and Critical Construction Sites: Theorizing Professional Boundaries within. Papperet är baserat på min egen forskning om känsla av professionell tillhörighet bland invandrade läkare i Sverige och är accepterat till Research Committees Session: Theoretical Challenges for Professions and Professionalism: Changes, Inequalities, Values and Ideologies. Forskningen har bedrivit inom ramen för min doktorandanställning men de resultat som kommer att presenteras i Japan planeras bli en egen publikation i form av en artikel vilket gör att det är viktigt att jag får synpunkter på texten från forskare inom fältet från ett internationellt perspektiv.