Gästforskare: FAMILESYSTEMETS BETYDELSE FÖR BARNS PSYKISKA HÄLSA. Dr. Sarah Schoppe-Sullivan, docent i psykologi vid Ohio Sta...

Tidsperiod: 2014-11-01 till 2014-11-30

Projektledare: Anna Sarkadi, Anna Sarkadi Kristiansson

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

För tredje året i rad bjuder vi in en gästforskare för att arbeta med oss under två intensiva höstveckor. Konceptet har visat sig fungera lysande: intensiv handledning för doktorander, intressanta föreläsningar och workshops för andra forskare i våra nätverk och en givande tid för våra inbjudna gäster. Den här gången är det Dr. Sarah Schoppe-Sullivan, docent i psykologi vid Ohio State University som vi bjuder in. Hennes forskning om familjesystemet och särskilt parrelationer, fäders betydelse för barns hälsa och den nya generationen föräldrars övergång till föräldraskapet ligger väldigt nära det vi arbetar med. Vi hoppas få nya insikter från hennes forskning där utvecklingspsykologi blandas med personlighetspsykologi och temperamentsforskning för att belysa hur relationerna inom ett familjesystem påverkas under barnets första viktiga år. Vår forskargrupp arbetar med föräldrastödsprogram, föräldragrupper och andra insatser från vård, socialtjänst och förskola för att stötta föräldrar i sin roll. Att öka kunskapen om familjesystemets betydelse för barns psykiska och hur barn är egna aktörer i detta avseende är väsentligt för att förstå hur effekter uppstår eller uteblir i de interventioner vi studerar.Dr Schoppe-Sullivan har gedigen erfarenhet av såväl handledning som föreläsning. Faktum är att hon under 2013 utnämnts till bästa lärare inom psykologi vid Ohio State University. Hon har även tidigare erhållit priser för sina presentationer och har en mycket stor medievana. Därför planerar vi att ägna en del av vistelsen till att diskutera hur man presenterar sina forskningsresultat på ett intressant och begripligt sätt och hur man kommunicerar effektivt med media. Övrig tid kommer att ägnas åt enskild handledning, en öppen föreläsning och en seminarieserie på tre delar.