Káfastallat

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2017-12-31

Projektledare: May-Brit Öhman, May-Britt Öhman

Medarbetare: Sanna Valkonen, Astri Dankertsen

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Budget: 422 739 SEK