Finansiering av tidskriften Slovo: Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Julie Hansen

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Forskningsinfrastruktur

Budget: 75 000 SEK