BIOBATT - Biomassa-utvunna material för hållbara högkapactietetsbatterier med energi- och resurseffektiv återvinning

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Daniel Brandell

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 994 780 SEK

Detta projekt syftar till att utveckla Li-jonbatterier som produceras huvudsakligen från biomassa, och där litium kan återvinnas i lågtemperatursprocesser och med användning av icke-toxiska kemikalier. En sådan strategi kommer att en grundläggande påverkan på både resurseffektiviteten för litium och de totala emissionerna från batteritillverkning och -återvinning, inte minst av antropogena växthusgaser. Med bakgrund av den växande efterfrågan på energilagring förväntas detta projekt att bidra på ett positivt till lösningen av både globala och lokala miljöproblem och kommer också minska beroendet av det mycket begränsade antalet leverantörer av litium. Dessutom kommer beroendet av miljömässigt och/eller etiskt problematiska material för Li-batterier, som grafit eller kobolt-innehållande mineral, att minska. Strategin i fråga baseras på ändvändingen av organisk-kemiska elektrodmaterial istället för de oorganiska föreningar som konventionellt används. Forskning och utveckling krävs dock för att förverkliga konceptet, inte minst genom nya strategier för att utveckla aktiva material ur biomassa, att använda biomassa för en bredare flora av elektrodmaterial och därmed skapa en helt organisk battericell, och även för att utveckla elektrolyter. Materialen måste också kunna implementeras i mer normala battericeller. Utöver detta kommer analoga batterikemier baserade på natrium att undersökas, vilka kan erbjuda en alternativ väg mot resursoberoende och -effektivitet.