Lärdomar från Mother 2 Mother-Projekt t i Sydafrika

Tidsperiod: 2016-09-01 till 2017-08-31

Projektledare: Mona Eliasson

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Budget: 143 900 SEK

En NGO-baserad, nydanande metod att stärka HIV-smittade kvinnors hälsa med användning av mentorer ´Mother2Mother´har visat framgång i Sydafrika. Mammorna får stöd och vägledning genom graviditet, förlossning och liv som HIV-mamma.Vi avser att utvärdera Mother2Mother´s arbetssätt. Vad gör den framgångsrik, med vem och under vilka betingelser?Situationen är ännu inte är beskriven systematiskt därför sker datainsamlingen främst genom intervjuer med projektledarepå olika nivåer, mentorer och mammor, kompletterat med tillgänglig lokal statistik o a relevanta uppgifter. Avsikten är attanpassa relevanta delar till svenska förhållanden för arbete med utsatta kvinnor, flyktingar och kvinnor från andra kulturersom söker hjälp från kvinnojourer.