Sveriges centrala kohorter och biobank

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2022-12-31

Projektledare: Karl Michaëlsson, Uppsala universitet

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Forskningsinfrastruktur

Budget: 55 000 000 SEK

Swedish Infrastructure for Medical Population-basedLife-course and Environment Research (nytt namn från November 2017)