Uppsala Health Summit (UHS) 2019, ”Healthy Urban Childhoods”

Tidsperiod: 2018-12-01 till 2019-11-30

Projektledare: Peter Bergsten

Medarbetare: Anna Sarkadi, Anna Sarkadi Kristiansson, Josefin Wangel, Terry Hartig, Petter Åkerblom

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Budget: 299 000 SEK

Runt om i världen hotas barns fysiska och psykiska hälsa av den snabba urbaniseringen. Uppsala Health Summit (UHS) 2019, ”Healthy Urban Childhoods” fokuserar på hur vi kan stärka barnsperspektivet och främja barns hälsa i städer. Utgångspunkt för dialogen är FN-deklarationen ”The New Urban Agenda”, samt Agenda 2030-målen 3, 10 och 11.Forskning inom bl a medicin, stadsplanering och landskapsarkitektur får möta praktik och forskning inom beteendevetenskap, ekonomi och antropologi för att utveckla förslag till hur stadens planering, utformning och förvaltning kan förbättras för en trygg och hälsosam uppväxt.UHS är en internationell arena för lösningsinriktad tvärvetenskaplig och tvärsektoriell dialog och drivs som ett samarbete mellan åtta icke-vinstdrivande partners, lett av Uppsala universitet. Deltema:-Möjligheter till fysisk aktivitet och hälsosam mat-Rum för återhämtning och rörelsefrihet-Djur och natur i staden-Socialt hållbara, trygga och säkra stadsmiljöer-Barnvänlig infrastruktur och anpassad samhällservice-Klimatanpassning-Utvärdering och prioritering av insatser: Vem betalar för barnvänliga städer? Före mötet sammanfattas kunskapsläget i en rapport som utgör bas för diskussioner i workshops. Slutsatserna sammanfattas i en ny rapport. Båda sprids till utvalda mottagare i Sverige och internationellt. Svenska och utländska journalister bjuds in.Den vetenskapliga kommittén för 2019 års möte har bakgrund inom barnmedicin, stadsplanering, landskapsarkitektur, miljöpsykologi, bostadsforskning, socialmedicin. Talare och delegater bjuds in från akademi, politik, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle från hög, medel och låginkomstländer. 2018 deltog delegater från 33 länder i UHS. Utvärderingen visar att de:-ansåg att policydialogen stod i centrum-utvecklat värdefulla kontakter-ansåg att diskussionerna i workshops höll hög kvalitet och lett till konkreta resultat Datum och plats: 8 – 9 Oktober 2019, Uppsala SlottAntal delegater: 225 - 250