Metodologiska aspekter av hälsoekonomisk utvärdering inom folkhälsa: Ett besök av Jeffrey Hoch, professor och enhetschef, Division of Health Policy and Management, University of California, Davis.

Tidsperiod: 2018-12-01 till 2019-11-30

Projektledare: Inna Feldman

Medarbetare: Anna Sarkadi, Anna Sarkadi Kristiansson, Filipa Sampaio

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Budget: 102 000 SEK

Forskningsgruppen CHAP – Barns hälsa och föräldraskap, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet, bjuder in professor Jeffery Hoch, Institutionen för folkhälsovetenskap, University of California, Davis, USA.Som en prisbelönt lärare har professor Hoch undervisat inom hälsoekonomi och ekonomisk utvärderingsmetodik runtom i världen och gett över 200 presentationer i 15 länder. Med över 160 vetenskapliga publikationer och 20 bokkapitel (h index=30) är professor Hoch högt eftertraktad inom området för att förstå problem och forma lösningar inom hälso – och sjukvård, så väl som inom folkhälsa.Ett hälsoekonomiskt perspektiv tas i många av pågående projekt i CHAP, på grund av betydelsen av ett välgrundat och informerat beslutsfattande vid fördelningen av hälsovårdsresurser. Under hans två veckors besök kommer professor Hoch att handleda två doktorander och ge en serie av tre seminarier: 1) Samling och analys av kostnader för interventioner riktade till folkhälsa; 2) Instrument som är lämpliga för hälsoekonomisk utvärdering av psykiska hälsointerventioner; 3) Långsiktiga hälsoekonomiska utvärderingar av förebyggande insatser inom folkhälsa. Vi planerar en föreläsning för att presentera tillämpning av hälsoekonomiska metoder för utvärdering av förebyggande insatser för att främja mental hälsa och arbetsförmåga. Forskare och studenter från avdelningar vid Uppsala universitet, såsom vid institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, kvinnor och barns hälsa, psykologi och ekonomi, kommer att inbjudas in till seminarierna och föreläsningen. Vi diskuterar möjligheten att göra ett utbyte av doktorander för att bygga nya och utbyta befintliga kompetenser.Ett besök av professor Hoch kan vara en unik möjlighet för våra doktorander och forskare att dra nytta av hans kunskap om ekonomiska utvärderingar av insatser som syftar till att förbättra hälsa och välbefinnande. Det skulle vara ett viktigt steg mot att utöka vårt nätverk och skapa ett viktigt samarbete.