Sensorik för utvecklingen av hälsosamma matvanor hos barn

Tidsperiod: 2018-12-01 till 2019-11-30

Projektledare: Pernilla Sandvik

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Budget: 117 000 SEK

Jag är postdoktor vid institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet samt anknuten till enheten för pediatrik, CLINTEC, Karolinska institutet. Efter min disputation (2017) har jag fokuserat min forskning till barndomen och dess betydelse för utvecklingen av hälsosamma matvanor framförallt med fokus på sensorik och smakpreferenser. I Sverige och Europa är vi få som forskar inom området och mitt framtida mål är att starta en egen forskningsgrupp. Erfarenhet från en världsledande forskningmijö skulle starkt kunna bidra till min framtida utveckling. Jag är därför glad över att ha fått en inbjudan från Dr. Julie Mennella vid Monell Chemical Senses Center i Philadelphia, USA. Ansökan avser en 3-månaders vistelse vid Monell Chemical Senses Center, världens främsta forskningsinstitut för forskning om vårt smak- och luktsinne samt dess betydelse för hälsan. Dr. Mennellas laboratorium är världsledande inom barns smak- och luktperception samt dess betydelse för utvecklingen av hälsosamma matvanor. Ett aktuellt forskningsprojekt som jag har möjlighet att medverka i handlar om perception och preferens för söt smak hos 3-6 åringar. Projektet finansieras av det amerikanska hälsoinstitutet och är ett samarbete med Professor Jennifer Fisher vid Temple University. Professor Fisher är en internationellt ledande forskare på området barns ätande, nutrition och föräldraskap. Under min vistelse kommer jag även spendera tid i hennes laboratorium. Under vistelsen kommer jag tränas i att göra sensoriska tester med barn, delta i kurser samt på seminarier vid Monell, Temple university, University of Pennsylvania och children´s Hospital of Philadelphia. Vistelsen kommer bidra till metodkunskaper som kommer kunna appliceras i forskning vid min heminstitution samt bidra till att skapa kontakter med världsledande forskare inom sensorik, folkhälsa och pediatrik.