Auto-Aeroponik: Automatiserad optimal inomhusodling utan sol, jord och bekämpningsmedel

Tidsperiod: 2020-01-01 till 2022-12-31

Projektledare: Mats Gustafsson

Medarbetare: Anders Ahlén, Martin Weih

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 985 000 SEK

Projektet kommer att utvärdera potentialen hos Auto-Aeroponik som innebär hel-automatiserad och optimerad inomhusodling av växter. Här används Högtrycks-Aeroponik där växer växternas rötter fritt i luften istället för i jord och att de besprutas med en näringslösning med jämna mellanrum istället för att få näringen på traditionellt sätt via jorden. Högtrycks-Aeroponik har en rad mycket intressanta fördelar jämfört andra alternativ som Hydroponik men är fortfarande inte särskilt utbredd och har ännu inte analyserats vetenskapligt i termer av hur stor potential som finns kring att: (1) Anpassa tillväxtmiljön för att maximera växternas tillväxthastighet och/eller någon annan attraktiv egenskap som tex hållbarhet och näringsinnehåll. (2) Automatisera och skala upp odlingen till kommersiellt intressanta nivåer.  20 separata odlingskammare kommer att användas parallellt i två pilot-studier. Tre sådana odlingskammare är redan framtagna i vårt laboratorium så projektet kommer endast att behöva producera 17 ytterligare kopior. Datorbaserade optimeringsmetoder kommer att samtidigt optimera flera justerbara miljövariabler som temperatur, ljusintensitet och luftfuktighet. Pilotstudierna kommer att påvisa unika möjligheter att adressera flera behov från akademi, industri och samhälle relaterade till matproduktion, medicinalväxter, produktion av kemikalier/biomolekyler/bioplaster, "Functional Foods" (mervärdesmat, nyttomat) samt fundamental forskning inom växtvetenskaperna.