Kraftfulla batterier med svenska material

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2016-12-31

Projektledare: Kristina Edström

Medarbetare: Torbjörn Gustafsson, Göran Lindbergh, Leif Nyholm, Mårten Behm, Patrik Johansson, Fredrik Björefors

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 16 000 000 SEK

För att skapa ett nytt effektoptimerat 200 Wh/kg Li-jonbatteri kommer vi att ta fram nya miljövänliga järnbaserade katodmaterial, anodmaterial av tenn och/eller kisel samt jonvätskor . Elektrodmaterialen kommer också att testas för användning tillsammans med jonvätskor och polymerelektrolyter i ett 250 Wh/kg Li-jonbatteri som arbetar i temperaturintervallet 60-150 C. Syftet är att skapa ett batteri som passar för hybridisering av tunga fordon och som utnyttjar kylvattentemperaturen från motorn. Det långsiktiga målet är dessutom att använda jonvätskorna och anodmaterialen för ett säkert och energitätt (>600 Wh/kg) metall-luftbatteri som kan minska material- och batterimängden och användas i storskalig energilagring. Komplexiteten hos ett litiumbatteri, där de olika ingående materialen påverkar varandra, är stor och materialen måste studeras i ett verkligt batteri för att kunna vidareutvecklas. Dessa ambitiösa mål kräver den bredd och det kunnande som finns i konsortiet; med material- och litiumbatterikännedomen vid Uppsala Universitet (koordinator), elektrolytkunskapen vid Chalmers och modelleringserfarenheter av material och batterisystem vid KTH. Till projektet knyts också en industriell referensgrupp som består av representanter från AB Volvo, Scania CV AB, Höganäs AB, ABB, Husqvarna AB, LiFeSiZe AB, LUTAB och ETC AB.