Ansökan om bidrag till the 4th European Conference on Politics and Gender 2015

Tidsperiod: 2015-06-11 till 2015-06-13

Projektledare: Christina Bergqvist

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 200 000 SEK

Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet kommer den 11-13 juni 2015 att vara värd för en stor statsvetenskaplig konferens: The 4th European Conference on Politics and Gender (http://www.ecpg.eu/ ). Konferensen äger rum vartannat år och anordnas av en "standing group" om genus och politik som ingår i det europeiska statsvetarförbundet European Consortium for Political Research (ECPR). Tidigare konferenser har hållits i Belfast (2009), Budapest (2011) och Barcelona (2013). Konferensen har snabbt vunnit högt anseende och är den största av sitt slag i världen. Samtliga konferenser hittills har lockat till sig de absolut främsta namnen i fältet. Sammanlagt väntas mellan 400 och 500 forskare från hela världen att delta på konferensen. Syftet med konferensen i Uppsala är att ECPG 2015 återigen ska samla de främsta internationella forskarna på området genus och politik, men också utgöra en möjlighet för doktorander och yngre forskare att presentera sin forskning och knyta internationella kontakter. ECPG blir också ett utmärkt tillfälle att få ett internationellt genomslag för den svenska forskningen på område och stärka redan etablerade forskningsnätverk och knyta nya internationella kontakter. Det övergripande temat för 2015 års konferens är ”Europe in the midst of a crisis: Implications for gender equality”. Vi hoppas härmed att RJ kommer att stödja konferensen.