En ny plattform för ö-studier: Workshop vid Uppsala universitet Campus Gotland, April 7-8, 2016

Tidsperiod: 2015-11-01 till 2016-04-15

Projektledare: Jenny Helin

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 110 000 SEK

Studiet av öar, dess befolkning samt deras integration i en alltmer globaliserad värld har under senare år gett upphov till ö-studier, en akademisk disciplin av växande betydelse i ett flertal länder. Särpräglad natur och speciella kulturmönster kännetecknar de flesta öar vilket ger upphov till säsongsvarierad turist- och besöksnäring som stöds av berättelser och myter om öar. För varaktig utveckling måste emellertid nya initiativ komma genom samarbete mellan flera discipliner. Balansen mellan att bevara och förnya ställer krav på förståelse för och förtrogenhet med livs- och utvecklingsbetingelser för öar. En workshop har därför planerats med svenska och internationella forskare för att formulera inriktning och innehåll för ett centrum för ö-studier vid Campus Gotland. Östersjön med sina öar kommer att vara i fokus men i internationell jämförelse.