Arbetarrörelsens digitala omvandling: bevarandet av organisationsmaterial i den digitala tidsåldern

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2017-12-31

Projektledare: Jenny Jansson

Medarbetare: Anders Westholm, Katrin Uba, Jenny Jansson

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Forskningsinfrastruktur

Budget: 3 614 001 SEK

Digitaliseringen har på kort tid öppnat nya möjligheter för sociala rörelser att kommunicera och agera. Allt fler aktiviteter i det civila samhället sker online via webbsidor och sociala medier och det finns inget system för arkivering av dessa aktiviteter. Tvärtom är det amerikanska företag såsom Facebook och Twitter som bestämmer hur länge flöden sparas. Det är ett ytterst osäkert system. Det kommer med andra ord att bli svårt att forska om våra samtida sociala rörelser i framtiden. Vårt infrastrukturprojekt syftar till att ta några grundläggande steg mot en lösning på detta problem. Vi kommer att systematiskt samla information från sociala medier såsom Facebook och Twitter om den mest betydelsefulla sociala rörelsen i Sverige, nämligen arbetarrörelsen. Insamlingen av det elektroniska materialet kommer att ske genom skapandet av ett program som vid givna klockslag kommer att ladda ned material från på förhand givna webbsidor. Insamlingen kommer att ske i samråd med ett antal folkrörelsearkiv. När vi väl utvecklat ett hållbart insamlings- och kodningssystem för materialet är vår ambition att inkludera fler rörelser i databasen.