Digitala Birgitta. Att tillgängliggöra heliga Birgittas fornsvenska texter

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Henrik Williams

Medarbetare: Roger Andersson, Zeth Alvered, Marco Bianchi, Ingela Hedström-Bolton

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Forskningsinfrastruktur

Budget: 3 801 999 SEK

Heliga Birgittas uppenbarelser och andra skrifter bildar utgångspunkt för en stor och rik del av forskningen på svensk medeltid. Hennes ursprungliga texter översattes till latin för internationellt bruk och originalen är nästan helt försvunna. I Norden behövdes dock folkspråkliga versioner, och latinet översattes därför till främst fornsvenska. På samtliga dessa texter bygger undersökningar rörande språk och teologi jämte agrar-, idé-, genus-, mentalitets- samt socialhistoria bland mycket annat. Det infrastrukturella underlaget för denna forskning har utgjorts av G. E. Klemmings utgåva (1857-1884). Den är imponerande men nu dock föråldrad och bristfällig i flera avseenden: 1. Klemming är inte fullständig: han kände inte till alla textvittnen och använde dem han hade tillgång till på ett inkonsekvent och delvis onöjaktigt sätt. Hans utgåva bör därför inte ligga till grund för vetenskapliga undersökningar; det behövs en modern, kritisk edition både i tryckt form och i digital version. 2. Klemming var en traditionell utgivare och värdesatte i princip endast handskrifterna som källor till den mest ursprungliga textversionen. Modern filologi har uppmärksammat också den stora betydelsen av enskilda handskrifter som källor till innehållets tillägnande och bruk i samtiden. Därför krävs textnära transkriptioner av samtliga handskriftsvittnen, högupplösta digitalbilder av desamma samt en beständig internetplattform som möjliggör snabba och smidiga sökningar.