Den svenska patentdatabasen, 1746-1975

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Fredrik Tell

Medarbetare: Fredrik Tell, Mats Larsson, David Andersson, Henrik Ericson

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Forskningsinfrastruktur

Budget: 4 799 000 SEK

Syftet med detta projekt är att skapa en enhetlig och fullständigt sökbar relationsdatabas för alla svenska patent för perioden 1746-1974 (omfattande ca. 400 000 patent). Ingen sådan databas existerar i dagsläget, dock finns enskilda patent sökbara på patent- och registreringsverkets (PRV) hemsida. Från 1975 finns en motsvarande databas att tillgå. Det svenska patentarkivet innehåller internationellt unik information, vilket gör en sökbar databas speciellt intressant för forskning om tekniska landvinningars roll i den ekonomisk-historiska utvecklingen under Sveriges industrialisering. I projektet medverkar forskare som medverkat till att utveckla en databasstruktur där samtliga patent för perioden 1746-1914 redan finns samlade, vilket underlättar det fortsatta arbetet. Databasstrukturen har tagits fram i samverkan med internationellt ledande forskare på området och speciellt utifrån en liknande databas för spanska patent, framtagen av forskare vid Universidad Autonoma de Madrid och det spanska patentverket. Databasen kan med fördel kopplas till andra nationella och internationella databaser. Databasen kommer vid sitt färdigsställande att kunna användas av allmänheten via PRVs och Uppsala Center for Business Historys (UCBH) hemsidor.