Deciphering sensory circuits - Identification of the neuronal populations that transmit and regulate pain and itch

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Malin Lagerström

Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 8 000 000 SEK

Identifiering av celler och molekyler som reglerar smärta och klåda. Smärta får oss att reagera snabbt och undvika det som kan skada oss. En adekvat reaktion kan göra skillnaden mellan en farlig eller ofarlig situation. Detta projekt fokuserar på de nätverk av nervceller som registrerar och reglerar smärta och andra känselintryck. Vår förmåga att tolka vår omgivning och reagera på ett lämpligt sätt regleras av komplexa system i kroppen där nervceller tar emot information, bearbetar den och skickar ut ett svar. Vi har tidigare hittat de nervceller som leder varm, mekanisk och inflammatorisk smärta från huden till ryggmärgens nervceller. Vi arbetar nu vidare med att studera det nätverk i ryggmärgen som förmedlar och reglerar känselsignaler för att identifiera vilken roll dessa celler har i normala och sjuka tillstånd. Vi använder oss av möss där vissa gener eller nervceller är borttagna eller där vissa celler kan aktiveras eller hämmas via ljus och vi kan följa djurens beteende. Vi vill även se hur dessa nervceller samspelar med andra i kroppen. Det kan vi göra genom att använda ett tvåfotonmikroskop där vi kan titta på dessa celler i vävnaden när de aktiveras eller hämmas av olika stimuli. Vårt mål är att öka kunskapen om detta nätverk så att vi i slutändan kan utveckla bättre läkemedel mot kronisk smärta, ett tillstånd där detta nätverk inte är i balans. Kronisk smärta är ett stort problem i dagens samhälle, nästan 20% av Sveriges befolkning är drabbade av denna sjukdom.