Rationaliteten i rampljuset - förnuft och femininitet i det klassiska grekiska dramat

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Dimitrios Iordanoglou

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 632 000 SEK

Projektet syftar till att utveckla en ny förståelse för hur femininitet och rationalitet kopplades samman i konstnärlig praktik men skildes åt på ett ideologiskt plan i det klassiska Grekland. Dess första steg utgörs av en filosofisk och retorisk analys av kvinnliga karaktärers sätt att resonera, av de typer av argument som dessa karaktärer använder, och av de kriterier för sund argumentation som kvinnliga karaktärers resonerande implicerar. Den kvinnliga rationalitetens praktik kommer sedan att ställas mot de normer för rationalitet och argumentation som uppställs före Aristoteles. Därigenom avser projektet att pröva hypotesen att 5- och 4-talets argumentationsideal – koherens och motsägelsefrihet, varmed rationaliteten i tilltagande grad kom att operationaliseras – i högre grad karaktäriserar kvinnors än mäns argumentation i det klassiska dramat. Genom att fördjupa vår kunskap om hur ”femininitet” och ”rationalitet” begreppsliggjordes, representerades och sammankopplades, kommer projektet inte bara att utmana den rådande bilden av kvinnans ställning i det klassiska Aten, utan också att bidra med komparativa insikter med omedelbar relevans för de ännu omstridda frågorna om rationalitetens beköning i den västerländska intellektuella traditionen.