Demokrati och högre utbildning

I en tid då graden av demokrati i världen sjunker ifrågasätts också universitetens position som garanter för oberoende och kritisk kunskap allt oftare. Därmed skakas grunderna för den demokratiska samhällsordningen på flera sätt. Att öka kunskapen om relationen mellan högre utbildning och demokrati, och hur denna behöver utvecklas och förändras, kommer därmed att vara en central fråga för framtiden.

Möt våra forskare

Porträtt Annika Nilsson utomhus med lila halsduk.

När forskare skräms till tystnad sätts den akademiska friheten under press. Annika Nilsson vill ta reda på vilket rättsligt skydd den akademiska friheten har och vem som ansvarar för upprätthållandet av skyddet.

Intervju med Annika Nilsson

Senast uppdaterad: 2023-03-29