Demokrati och högre utbildning

I en tid då graden av demokrati i världen sjunker ifrågasätts också universitetens position som garanter för oberoende och kritisk kunskap allt oftare. Därmed skakas grunderna för den demokratiska samhällsordningen på flera sätt. Att öka kunskapen om relationen mellan högre utbildning och demokrati, och hur denna behöver utvecklas och förändras, kommer därmed att vara en central fråga för framtiden.

Utlysning: Intresseanmälan för forskare till forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning

Senast uppdaterad: 2022-08-16