Om forskningsprogrammet

”Demokrati och Högre utbildning” är ett mångvetenskapligt forskningsprogram vid Uppsala Universitet med huvudsakligt syfte att initiera och driva forskning om relationen mellan högre utbildning och demokrati. Forskningsprogrammet har en unik position att samla och dra nytta av olika vetenskapliga angreppssätt och metoder inom området för humaniora och samhällsvetenskap med ambitionen att skapa spetskunskap och bidra till nya sätt att förstå relationen mellan högre utbildning och demokrati. Ambitionen är också att bidra till reflektioner om universitetets demokratiska uppdrag, och skapa en insiktsfull dialog mellan universitetet och det omgivande samhället i frågor som rör högre utbildning och demokrati. 

Programmet startar 2022 och är en långsiktig satsning som engagerar forskare från hela området för humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet. Fram till år 2030 satsas 10 miljoner kronor per år på forskning och forskningsstöd.

Forskningsprogrammet har tre teman:

  1. De demokratiska processerna vid universiteten.
  2. Universiteten och det svenska samhällets demokratiska institutioner.
  3. Universiteten och den globala demokratiseringen av nationer.

Ledning

Linda Wedlin, programchef

Sofia Ahlberg, styrelsens ordförande

Patricia Mindus, projektledare tema 1

Dag Blanck, projektledare tema 2

Christina Kullberg, projektledare tema 3

Linda Isacsson, administrativt stöd

Styrelse

Sofia Ahlberg, Engelska institutionen (ordförande)

Shirin Ahlbäck Öberg, Statsvetenskapliga institutionen

Olle Lundin, Juridiska institutionen

Lars Löfquist, Teologiska institutionen

Ylva Bergström, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Helene Lööw, Historiska institutionen

Kasper Kristensen, Filosofiska institutionen

Senast uppdaterad: 2022-04-28