KIC – Knowledge and Innovation Communities och European Institute of Innovation and Technology

Uppsala universitet ingår, tillsammans med KTH, sedan 2010 i det europeiska KIC InnoEnergy konsortiet. Under 2014 utsåg European Institute of Innovation and Technology (EIT) två nya konsortier som ska fokusera på innovation inom områdena hälsa och material där Uppsala universitet deltar: EIT Health understödjer entreprenörskap i syfte att utveckla innovationer för ett hälsosamt åldrande. EIT Raw Materials rör frågor kring råmaterial till exempel hållbar prospektering, utvinning och återvinning.

Senast uppdaterad: 2022-10-04